Projekty

Smart Lighting Print
System do centralnego sterowania rozproszonymi oprawami oświetlenia przemysłowego.

SL

 

 

 

Mobilny Pracownik 
Efektem realizacji projektu Efektywny Pracownik Mobilny jest uruchomiona usługa :

mobilny pracownik

Zapraszamy na stronę www.mobilny-pracownik.pl gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Market Contact 
Dla naszego klienta przygotowaliśmy wortal Karpackiej społeczności przedsiębiorców.

MC

Efektywny Pracownik Mobilny 
Spółka realizuje projekt w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Termin realizacji projektu: lipiec 2009 – luty 2011

Cel projektu to stworzenie i dostarczenie na polski rynek efektywnego narzędzia do oceny wydajności pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników mobilnych. Cele szczegółowe to: Opracowanie efektywnego narzędzia do oceny wydajności pracowników mobilnych oferowanego jako e-usługę pod nazwa handlowa Efektywny Pracownik Mobilny (EPM).

E-usługa polega na automatycznej analizie aktywności wybranych grup pracowników, wykonywana poprzez gromadzenie logów zachowań pracowników i ich analizę poprzez raporty analityczne dostarczane za pośrednictwem Internetu do klientów. Dzięki tej usłudze klienci będą mieć możliwość wczesnego reagowania na zagrożenia płynności procesów i ich optymalizacje. Dzięki danym gromadzonym przez system analizy zachowań pracowników projekt doprowadzi do zwiększenia polskich zasobów informacji cyfrowych. Dane specyficzne dla każdej z firm mogą zostać w dalszej kolejności porównane z innymi podmiotami (jeśli przedsiebiorca wyrazi zgodę), co pozwoli na stworzenie bardziej ogólnych modeli. Modele mogą być następnie wykorzystywane w procesach optymalizacji przedsiębiorstw.

 

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość