O nas

Projekt w zakresie usług proinnowacyjnych

Logo UE

Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Proinnowacyjne doradztwo do stworzenia, komercjalizacji aplikacji smart city: BUDGET, RAPORT, PARKING, ELECTROFILTER, LORA, RESULT”

Celem projektu jest wdrożenie w firmie Wnioskodawcy 4 innowacji:
1) produktowej – związanej z nowym typem produktów i usług dostarczanych przez Wnioskodawcę,

2) procesowej – związanej ze sposobem dostarczania nowych produktów i świadczenia usług z tymi produktami związanych,

3) organizacyjnej – związanej z przystosowaniem i reorganizacją Wnioskodawcy do dostarczania nowych produktów i świadczenia usług z tymi produktami związanych,

4) marketingowej.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w firmie Wnioskodawcy 4 innowacji: procesowej, produktowej, organizacyjnej, marketingowej, które zaskutkują skutecznym stworzeniem pakietu aplikacji smart city. Pakiet ten stanie się ważną częścią oferty produktowej i usługowej, który po zakończeniu projektu podniesie konkurencyjność firmy i będzie wdrażany na rynku.

Do tego przedsięwzięcia istotnym będzie realizacja doradztwa w 4 wymiarach innowacji. Planowane doradztwo będzie istotnym czynnikiem implementacji pakietu aplikacji smart city. Przedstawiany pakiet aplikacji smart city to SMART: BUDGET, RAPORT, PARKING, ELECTROFILTER, LORA, RESULT.

W ramach projektu zrealizujemy następujące usługi doradcze:

1.Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji.

2.Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji.

W ramach projektu zostaną także zrealizowane prace deweloperskie, które zakończą się stworzeniem 6 aplikacji pakietu smart city. Po zakończeniu prac deweloperskich zrealizowane zostaną usługi doradcze:

3.Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji.

4.Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia innowacji.

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie na rynek 4 typów innowacji i w rezultacie na stworzenie innowacyjnej technologii smart city w postaci pakietu 6 aplikacji – SMART BUDGET, SMART RAPORT, SMART PARKING, SMART ELECTROFILTER, SMART LORA, SMART RESULT, a także nowych usług wiążących się z tą technologią. Posiadanie zdefiniowanych sześciu technologii IT pozwoli wnioskodawcy na uzyskanie wyróżniającej się pozycji na polskim rynku, jako firmy posiadającej unikalne rozwiązania od strony aplikacji użytkowych (Smart Budget, Smart Raport, Smart Parking, Smart Electrofilter), jak również systemów komunikacji (Smart LoRa) posiadających umiejętność wnioskowania wykorzystującą funkcjonowanie sztucznej inteligencji (Smart Result).

Wartość projektu: 1 577 500.00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 755 000.00 zł

Posiadane zasoby 

Podczas realizacji przedsięwzięć informatycznych korzystamy z wiedzy stałych współpracowników i pracowników. Są to specjaliści z poszczególnych dziedzin informatyki z wieloletnim doświadczeniem w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Współpracownicy spółki reprezentują kadrę informatyczną wywodzącą się w wiodących uczelni technicznych w Polsce. Spółka posiada również licencje na wykorzystywanie oprogramowania do rozwoju aplikacji webowych renomowanej firmy Adobe Systems Incorporated.

Spółka posiada serwer klastrowy o specyfikacji jaką musi spełniać urządzenie wysokiej dostępności. Na potrzeby realizowanych przedsięwzięć został opracowany system automatycznych backupów zabezpieczający dane przed uszkodzeniem mechanicznym (system RAID), utratą w wyniku błędu pracownika (archiwizacja na zewnętrznych dyskach), włamaniem (system podwójnych firewall’i sprzętowych i software’owych).

Powiązania z innymi podmiotami

FII Sp. z o.o. ściśle współpracuje ze specjalistami w wąskich dziedzinach informatyki, którzy pozwalają spółce na realizację wysokospecjalistycznych zleceń. Jednocześnie korzysta z outsourcingu celem optymalizacji kosztów działalności i tym samym buduje klaster sprawdzonych kooperantów.

Opis działalności 

Spółka Forum Inicjatyw Informatycznych rozpoczęła działalność w maju 2008 r. Celem jej działalności jest szeroko rozumiana informatyka. W ramach usług prowadzone są przedsięwzięcia programistyczne (budowa wortali), jak również dzierżawa przestrzeni serwerowej.

Specjalizacja w budowie dedykowanych narzędzi zaowocowała już w czerwcu podpisaniem umowy na budowę wortalu wspierającego przedsiębiorców z krajów karpackich w kontaktach handlowych. Wortal jest budowany w ramach projektu EOG i Mechanizmu Norweskiego w projekcie Karpackie Centrum Przedsiębiorczości. Realizacja umowy Karpackiego Centrum Przedsiębiorczości stanowi w chwili obecnej główne przedsięwzięcie w dziedzinie budowy oprogramowania. Dodatkowo spółka posiada w użytku dedykowany do zadań aplikacji webowych serwer o powierzchni dyskowej 1TB zabezpieczony technologią RAID-10, którego powierzchnia jest dzierżawiona innym podmiotom. Spółka specjalizuje się również w rozwiązaniach elearning. Realizuje zarówno budowę wortali na potrzeby zdalnej edukacji jak również świadczy usługi z dziedziny budowy multimedialnych kursów.