Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o.

Projekt w zakresie usług proinnowacyjnych

Logo UE

Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Proinnowacyjne doradztwo do stworzenia, komercjalizacji aplikacji smart city: BUDGET, RAPORT, PARKING, ELECTROFILTER, LORA, RESULT”

Celem projektu jest wdrożenie w firmie Wnioskodawcy 4 innowacji:
1) produktowej – związanej z nowym typem produktów i usług dostarczanych przez Wnioskodawcę,

2) procesowej – związanej ze sposobem dostarczania nowych produktów i świadczenia usług z tymi produktami związanych,

3) organizacyjnej – związanej z przystosowaniem i reorganizacją Wnioskodawcy do dostarczania nowych produktów i świadczenia usług z tymi produktami związanych,

4) marketingowej.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w firmie Wnioskodawcy 4 innowacji: procesowej, produktowej, organizacyjnej, marketingowej, które zaskutkują skutecznym stworzeniem pakietu aplikacji smart city. Pakiet ten stanie się ważną częścią oferty produktowej i usługowej, który po zakończeniu projektu podniesie konkurencyjność firmy i będzie wdrażany na rynku.

Do tego przedsięwzięcia istotnym będzie realizacja doradztwa w 4 wymiarach innowacji. Planowane doradztwo będzie istotnym czynnikiem implementacji pakietu aplikacji smart city. Przedstawiany pakiet aplikacji smart city to SMART: BUDGET, RAPORT, PARKING, ELECTROFILTER, LORA, RESULT.

W ramach projektu zrealizujemy następujące usługi doradcze:

1.Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji.

2.Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji.

W ramach projektu zostaną także zrealizowane prace deweloperskie, które zakończą się stworzeniem 6 aplikacji pakietu smart city. Po zakończeniu prac deweloperskich zrealizowane zostaną usługi doradcze:

3.Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji.

4.Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia innowacji.

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie na rynek 4 typów innowacji i w rezultacie na stworzenie innowacyjnej technologii smart city w postaci pakietu 6 aplikacji – SMART BUDGET, SMART RAPORT, SMART PARKING, SMART ELECTROFILTER, SMART LORA, SMART RESULT, a także nowych usług wiążących się z tą technologią. Posiadanie zdefiniowanych sześciu technologii IT pozwoli wnioskodawcy na uzyskanie wyróżniającej się pozycji na polskim rynku, jako firmy posiadającej unikalne rozwiązania od strony aplikacji użytkowych (Smart Budget, Smart Raport, Smart Parking, Smart Electrofilter), jak również systemów komunikacji (Smart LoRa) posiadających umiejętność wnioskowania wykorzystującą funkcjonowanie sztucznej inteligencji (Smart Result).

Wartość projektu: 1 577 500.00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 755 000.00 zł